TẠP CHÍ BỘ XÂY DỰNG 06/2021: VLXD CHỐNG CHÁY TỪ MIVIKO

14/07/2021 - Đăng bởi : MIVIKO

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỐNG CHÁY TỪ MIVIKO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN "TẠP CHÍ BỘ XÂY DỰNG" 06/2021

MIVIKO hân hạnh chia sẻ bài viết: VLXD CHỐNG CHÁY ứng dụng Công nghệ Nano trên Tạp chí Bộ Xây Dựng. 

Với tôn chỉ “Không cháy sẽ không cần phải chữa cháy” thì việc ứng dụng các VLXD chống cháy ứng dụng công nghệ Nano là giải pháp bền vững và hiệu quả trong cuộc chiến chống giặc lửa.

VLXD chống cháy thế hệ mới sẽ là “chứng chỉ an toàn” cho công trình, bảo vệ và gìn giữ đẳng cấp nội thất của gia chủ.

Nói cách khác, nhu cầu về vật liệu chống cháy đã định hình một khái niệm mới về “đẳng cấp” cho nội thất cao cấp: An toàn trước hiểm họa cháy nổ! 

(Nguồn: Tạp chí Bộ Xây Dựng)

Tất cả bài viết

Back to top